Nara Sumber : Yeti Rohayati

Penulis : Roro

 

Baheula, aya hiji putri anu geulis kawanti-wanti, éndah kabina-bina, kakoncara ka janapria. Éta putri téh ngarana Putri Geulis Anjung Kembang. Dina hiji waktu Putri Geulis Anjung Kembang dilamar ku raja monyét, ngarana Ki Mandahong. Ki Mandahong bogaeun adi awewe, ngrana Saideuh.

Add a comment
Selengkapnya...

Angin Kamajaya

Dzivenx (Irfan FN)

Dream Up